Flirtik.sk

Vstup na stránky Flirtik.sk je povolený len pre osoby staršie ako 18 rokov. Vstupom na stránky súhlasíte s uvedenými podmienkami vstupu.

Mapa Slovenska Mapa Slovenska BL TA NI BC KI PV ZI TC

Vítejte na FLIRTIK.sk

Vítame Vás na Flirtík.sk - erotická zoznamka, kde si zaručene nájdete svojho partnera. Sex zoznamka je ideálny spôsob, ako tráviť príjemné chvíle s opačným pohlavím a užiť si. Už nemusíte loviť po rôznych fórach či pokecoch - špeciálna sexuálna zoznamka je tu pre Vás. Nájsť partnera na sex nikdy nebolo jednoduchšie.

Upozornenie: V prípade zneužitia kontaktných údajov a poškodenia cudzej osoby plne spolupracujeme s policiou sk, ktorá tieto prípady vždy úspešne aj rieši.

 

 

ECONOMY INVEST, s.r.o.
Lučina 252
739 39

IČO: 27779599
DIČ: CZ27779599 

je prevádzkovateľom tohto inzertného portálu www.Flirtik.sk, ďalej len PREVÁDZKOVATEĽ.

 

 • Flirtik.sk umožňuje bezplatne vyhľadávať inzeráty súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len Užívateľov. Užívatelia môžu bezplatne podať súkromnú aj komerčné inzerciu.

 • Prevádzkovateľ má právo nepovoliť inzeráty, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi, etickými pravidlami, dobrými mravmi alebo ohrozujú verejný poriadok. Ďalej pokiaľ poškodzujú dobré meno Prevádzkovateľa alebo sú v rozpore s jeho záujmami. Zverejňujeme len inzeráty v českom a slovenskom jazyku. Ďalej si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo v prípade opakovaného porušenia pravidiel odmietnuť a nezverejniť  inzerát a ďalej nie je povinný zdôvodňovať, prečo toto odmietol. Prevádzkovateľ smie vykonať potrebné zmeny inzerátu, popr. inzerát celý zmazať. V kategórii "sex po telefóne" nie je možné súkromne ani komerčne inzerovať - táto kategória je na webe určená len pre našich partnerov.

 • Čo sa nesmie na Flirtik.sk inzerovať?
  • Inzeráty, ktoré nie sú v súlade so zameraním stránok 
  • Služby rovnakého obsahu (online zoznamky) ako je Flirtik.sk (odkazy na konkurenčné zoznamovacie weby atď.

   Ďalej je zakázané:

  • Písať celé slová veľkými písmenami (CAPS LOCK)
  • Do nadpisu a alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@ * # $% ^ & !?)
  • Vkladať k inzerátu orámované a inak zvýraznené fotografie
  • Používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najväčšia ponuka, najlacnejšia ponuka atp.)
  • Vkladať do inzercie vety typu "viac info v e-maile" a podobne - priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký (2500 znakov) na to, aby sa do neho vošiel celý popis


 • Upozornenie: V prípade zneužitia kontaktných údajov a poškodenia cudzej osoby plne spolupracujeme s policiou sk, ktorá tieto prípady vždy úspešne aj rieši.

 

 • Všetky služby portálu Flirtik.sk sú Užívateľom poskytované zadarmo.

 • Vložený inzerát bude zverejnený po dobu 2 mesiacov. Po tejto dobe bude automaticky vymazaný (v prípade, že počas tejto lehoty nebol užívateľom obnovený).

 • Pokiaľ bude chcieť Užívateľ inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak urobiť sám pomocou hesla a to kliknutím na "Odstrániť" pri danom inzeráte alebo v sekcii Moje inzeráty.

 • Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi ponúkajúcim a dopytujúcim a nepreberá žiadne záväzky ani záruky za ponúkané či dopytované služby. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah oznámení, kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných služieb. Ďalej nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte.
  Všetky zverejnené informácie sú chránené právom Prevádzkovateľa. Obsah neprechádza jazykovou úpravou.

 • Užívateľ je povinný uhradiť oprávneným osobám a Prevádzkovateľovi náhradu za vzniknuté škody v prípade porušenia práv tretích osôb. Ďalej je Používateľ povinný na požiadanie Prevádzkovateľa bezodkladne a preukázateľne doložiť materiály či skutočnosti, ktoré sa týkajú jeho oprávnenia vykonávať majetkové autorské práva k použitým reklamným oznámeniam alebo inzercii.

 • V prípade vyššej moci (napr. živelné pohromy a pod.) sú obe strany zbavené záväzkov na plnenie, obstarávanie a kompenzáciu.

 • Užívateľ týmto súhlasí so zasielaním e-mailov na adresu, ktorú uviedol v súvislosti s využívaním služieb www.flirtik.sk. Tento e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter.

 • Tieto podmienky nadobúdajú platnosť okamihom zverejnenia a Prevádzkovateľ má právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Tieto podmienky inzercie nadobúdajú platnosť s účinnosťou od 10. marca 2016.

 

Upozornenie: V prípade zneužitia kontaktných údajov a poškodenia cudzej osoby plne spolupracujeme s policiou sk, ktorá tieto prípady vždy úspešne aj rieši.